To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
  Rodzaj Dostępne do Liczba
  Zaproszenie na II Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej
już niedostępne -


II Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej

27 marca 2017 r.

Auditorium Maximum Uniwersytet Jagieloński

ul. Krupnicza 33,  Kraków

www.medycynapersonalizowana.pl

Szanowni Państwo,

"Wykorzystując metody analizy genetycznej lub molekularnej, medycyna personalizowana pomaga dobrać odpowiednie sposoby leczenia do konkretnych grup pacjentów. Z rozwojem tej dziedziny wiedzy wiąże się duże nadzieje - już obecnie zasady medycyny personalizowanej znajdują praktyczne zastosowanie np. w wyborze optymalnej terapii raka piersi, jelita grubego, płuca czy czerniaka. Ich dalsze rozpowszechnianie się jest uzależnione od rzetelnej oceny efektywności klinicznej i kosztowej nowych terapii celowanych oraz od nieograniczonej dostępności do szybkiej diagnostyki molekularnej dla tych pacjentów, którzy mają odpowiednie wskazania. Podczas II Międzynarodowego Forum Medycyny Personalizowanej dyskutowane będą zarówno przykłady skutecznego wdrożenia zasad leczenia personalizowanego jak i bariery utrudniające ich szersze zastosowanie w Polsce".

Zapraszam,

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong

W imieniu organizatora II Międzynarodowego Forum Medycyny Personalizowanej - Instytutu Ochrony Zdrowia, mamy przyjemność zaprosić Państwa do przesyłania abstraktów referatów do trzech sesji tegorocznego Forum.

W programie nadchodzącego Forum znajdą się sesje poświęcone tematyce:

 1. Perspektywa pacjencka Medycyny Personalizowanej
 2. Perspektywa systemowa Medycyny Personalizowanej
 3. Perspektywa farmakoekonomiczna Medycyny Personalizowanej

W części dotyczącej perspektywy pacjenta w kontekście rozwoju Medycyny Personalizowanej będą poruszone tematy związane z:

 • Budowaniem świadomości pacjentów związanych z korzyściami zdrowotnymi związanymi z rozwojem medycyny personalizowanej
 • Prawami pacjenta związanymi z dostępem do rozwiązań w tym zakresie
 • Zasadami postępowania i komunikacji pomiędzy instytucjami publicznymi
 • Pracownikami ochrony zdrowia oraz pacjentami w kontekście rozwoju dziedziny
 • Uwarunkowaniami etycznymi związanymi z wdrożeniem i rozwojem wiedzy medycznej

Podczas sesji poświęconej perspektywie systemowej Medycyny Personalizowanej w Polsce, zostaną zaprezentowane poniższe bloki tematyczne:

 • Obecne i przyszłe miejsce medycyny personalizowanej w systemie ochrony zdrowia w Polsce
 • Interesariusze MP, współdziałanie czy konkurencja
 • Problem tworzenia, gromadzenia i wykorzystania bazy danych o pacjencie
 • Co systemowo przejmować z rozwiązań światowych a co tworzyć od podstaw?
 • Jeśli niesprzyjające rozwiązania systemowe dla MP to co?

Część poświęcona farmakoekonomice Medycyny Personalizowanej będzie obejmować następujące zagadnienia:

Identyfikacja oraz kwalifikacja kosztów i korzyści płynących z technologii zarówno lekowych jak i nie lekowych (testów) wykorzystywanych w medycynie personalizowanej

Obecne rozwiązania oraz przyszłe wyzwania stojące przed ocena efektywności kosztów w medycynie personalizowanej oraz ich wpływ na podejmowanie decyzji w ochronie zdrowia

Źródła pozyskiwania wiarygodnych danych na temat leczenia w ramach medycyny personalizowanej ( "Real World Evidences") oraz wyzwania związana z dostępnością i jakością istniejących danych

Zapraszamy zatem Państwa do dyskusji nad szansami i wyzwaniami, obecnymi rozwiązaniami i trendami w Medycynie Personalizowanej.

Abstrakty referatów prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: biuro@fioz.org.pl do dnia 15.12.2016 r.

Po tym terminie Rada Programowa dokona wyboru referatów do prezentacji podczas

II Forum Medycyny Personalizowanej oraz publikacji w wydawnictwie pokonferencyjnym. Wymogi redakcyjne dla autorów są dostępne na stronie www.medycynapersonalizowana.pl Zachęcamy do przesyłania swoich propozycji.

Z poważaniem,

Waldemar Wierzba

Członek Zarządu Fundacji Instytutu Ochrony Zdrowia


Zobacz również:

szkolenia szkolenia w Krakowie wydarzenia Kraków medycyna